Privacy- en Cookiebeleid

Inleiding

nleiding De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens BelkostenWijzer. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op de website van BelkostenWijzer wordt verzameld en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Deze verklaring vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke Gegevens worden verzameld wanneer u BelkostenWijzer bezoekt en hoe u informatie die u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op de website van BelkostenWijzer en niet op andere sites waarvan links zijn geplaatst. Door de site van BelkostenWijzer te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van de site BelkostenWijzer.

Privacy- en Cookiebeleid

Hoe BelkostenWijzer uw informatie gebruikt

Hoe BelkostenWijzer uw informatie gebruikt Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op de website van BelkostenWijzer, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor deelname aan een wedstrijd, om u een monster toe te sturen, of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina of bij het invulformulier, kunnen we uw Persoonlijke Gegevens als volgt gebruiken: 1. We kunnen u informatie en/of aanbiedingen sturen over onze producten, merken en/of diensten. 2. Voorts kunnen wij en de andere bedrijven binnen BelkostenWijzer de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken. Wij doen dit voor marketingdoeleinden, om producten en diensten te kunnen leveren die beter op uw behoeften zijn afgestemd. Wij zullen uw gegevens alleen koppelen met gegevens van andere bedrijven dan BelkostenWijzer met uw toestemming. Die toestemming kunt u geven bij het verstrekken van uw gegevens. 3. Het komt voor dat wij en de andere bedrijven binnen BelkostenWijzer derden inhuren voor het verwerken of analyseren van de gegevens, waaronder Persoonlijke Gegevens, die we op onze websites verzamelen. Verder kunnen we, indien u een product of dienst van ons afneemt of bestelt, Persoonlijke Gegevens delen met leveranciers en andere derden teneinde levering van die producten of diensten mogelijk te maken. De leveranciers en andere derden krijgen van BelkostenWijzer geen toestemming om uw persoonlijke gegevens op enige andere wijze te gebruiken. De website van BelkostenWijzer wordt gehost door Mijndomein.nl. Zorgvuldige verwerking van uw gegevens door Mijndomein is gewaarborgd omdat Mijndomein contractueel verplicht is maatregelen te implementeren om te helpen uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen volgens instructies van BelkostenWijzer te verwerken. Voor eventuele toekomstige hosting-organisaties die voor de site van BelkostenWijzer worden ingeschakeld zullen dezelfde contractuele verplichtingen gelden. Tenslotte willen wij u erop wijzen dat BelkostenWijzer uw persoonlijke gegevens zal overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.

Privacy- en Cookiebeleid

Andere informatie die BelkostenWijzer kan verzamelen

U hebt wellicht gehoord van “cookies”, files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. BelkostenWijzer kan cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan BelkostenWijzer andere informatie te verzamelen, zoals de specifiek door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via de website van BelkostenWijzer gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door u bezochte site kan tot gevolg hebben dat u wanneer u BelkostenWijzer bezoekt, bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen. Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website anoniem en als totaalcijfer te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), het type internetbrowser dat u gebruikt en het type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Privacy- en Cookiebeleid

Beveiliging van informatie

BelkostenWijzer treft voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Privacy- en Cookiebeleid

Wijzigingen in onze verklaring

Wijzigingen in onze verklaring We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven. Met wie kunt u contact opnemen? U kunt ons een e-mail sturenvia info@BelkostenWijzer.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, om schending van de Privacyverklaring te melden, of indien u wilt dat wij uw Persoonlijke Gegevens in ons bestand corrigeren of bijwerken of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, neem dan contact met ons op. U hebt recht op inzage in de informatie die BelkostenWijzer over u bewaart. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen. Nogmaals, BelkostenWijzer doet er alles aan om uw privacy met betrekking tot onze websites te beschermen. Aarzelt u niet om contact met BelkostenWijzer op te nemen indien u vragen of opmerkingen hebt over de Privacyverklaring van BelkostenWijzer.