07 augustus 2013 De KPN gaat de opgelegde tariefsverlaging aanvechten

7 augustus 2013

In navolging van een besluit van de Europese Telecom commissie heeft de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekend gemaakt dat de Nederlandse operators per 1 september aanstaande de afgiftetarieven met minstens 50 procent moeten verlagen (Zie ons nieuwsbericht van 2 augustus jongstleden). Operators brengen deze afgiftetarieven bij elkaar in rekening voor het doorgeven van mobiele en vaste telefoongesprekken van het ene netwerk naar het andere.

Volgens de KPN worden de Nederlandse operators hierdoor gedwongen om onder de kostprijs te gaan werken. De KPN heeft zal deze opgelegde tariefsverlaging niet accepteren en gaat dit besluit aanvechten bij de ACM en de Europese Telecom commissie. Of de KPN in het gelijk zal worden gesteld is maar de vraag omdat de nieuwe tarieven zijn vastgesteld op de afgiftetarieven die de operators in de ons omringende landen in rekening brengen.

De ACM heeft de tariefsverlagingen, die per 1 september worden ingevoerd, eerst aan de verschillende operators voorgelegd. Deze nieuwe tarieven heeft de ACM hierna naar de Europese Telecom commissie verzonden, die op 31 juli akkoord is gegaan met dit voorstel. Of deze tarieven ook zullen leiden tot een verlaging van de abonnementskosten is nog even afwachten. In het verleden hebben de diverse operators de tariefsverlagingen geheel of gedeeltelijk aan hun klanten doorberekend.

In het geval van de Nederlandse operators is het een uitgelezen kans om deze tariefsverlagingen in hun voordeel te laten werken. Zij zijn namelijk vrij om zelf te bepalen of zij deze verlaging ook doorvoeren in de abonnementskosten waardoor het verschil tussen de hoge abonnementskosten en de verlaagde afgiftetarieven een extra bron van inkomsten kan betekenen. Marketingtechnisch is het dus logisch dat de KPN in beroep gaat tegen deze opgelegde tariefsverlaging.

Op dit moment brengen de operators voor het doorverbinden van mobiele telefoongesprekken nog maximaal 2,4 cent per minuut in rekening. Na het invoeren van de tariefsverlaging per 1 september mogen de operators nog maar 1,019 cent per minuut in rekening brengen. Het tarief voor het doorgeven van vaste telefoongesprekken zal per 1 september verlaagd moeten worden van 3,7 cent naar 1,8 cent per minuut.

Het is nu afwachten wat de Nederlandse operators per 1 september ons aan kostenverlaging gaan presenteren!

Bron: Belkostenwijzer, KPN, Europese Telecom Commissie en de ACM

Over Gerard

Zie ook

Winkels Vodafone dicht in verband met Corona virus

Niet alleen de winkels van T Mobile en KPN gaan dicht in verband met het …

Geef een reactie